Optreden Pinksterdienst Oosterkerk Aalsmeer

Op 1e Pinksterdag, 20 mei 2018, heeft het Interkerkelijk koor Song of Joy haar medewerking verleend aan de dienst in de NH-kerk in Aalsmeer-Oost.